Loading...

Saturday, January 2, 2010

Siapa MEREKA ?

25. Demi, jika engkau tanyakan kepada mereka : Siapakah yang menciptakan langit dan bumi ? Mereka menjawab : Allah. Katakanlah : Alhamdulillah. Tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahuinya. ( Surah Luqman 31:25 )


83. Sesungguhnya telah dijanjikan orang kepada kami dan bapa-bapa kami dahulu, seperti ini. Ini tidak lain, hanya dongeng-dongeng orang dahulu.

84. Katakanlah : Kepunyaan siapakah bumi dan orang yang diatasnya, jika kamu mengetahui ?

85. Nanti mereka akan menjawab : Kepunyaan Allah. Katakanlah : Tiadakah kamu mendapat peringatan ?

86. Katakanlah : Siapa yang mempunyai tujuh langit dan yang mempunyai arasy yang maha besar ?

87. Nanti mereka akan menjawab : Kepunyaan Allah. Katakanlah : Tiadakah kamu takut kepadaNya ?

88. Katakanlah : Siapa yang ditanganNya kepunyaan tiap-tiap sesuatu, sedang Dia memeliharakan dan tiada dipeliharakan, jika kamu mengetahui ?

89. Nanti mereka akan menjawab : Kepunyaan Allah. Katakanlah : Mengapa kamu mahu tertipu ?

90. Bahkan Kami telah datangkan kebenaran kepada mereka, tetapi mereka berdusta. ( Surah Al-Mukminun 23:83-90 )

61. Demi, jika engkau tanyakan kepada mereka. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, mereka menjawab : Allah. Maka kemanakah mereka berpaling ?

63. Demi, jika engkau tanyakan kepada mereka : Siapakah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dihidupkanNya bumi yang telah mati, mereka menjawab : Allah. Katakanlah : Alhamdulillah. Tetapi kebanyakan mereka tiada memikirkan. ( Surah Al-Ankabut 29:61 dan 63 )

86. Yang mereka sembah, selain daripadaNya, tiadalah mempunyai syafaat, kecuali orang-orang yang mengaku dengan kebenaran, sedang mereka mengetahui.

87. Demi, jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab, Allah, maka bagaimanakah mereka berpaling ?

88. Dan katanya : Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka ini kaum yang tiada beriman. ( Surah Az-Zukhruf 43:86-88 )

1. Surah Al-Mukminun 23: ayat 84-89
2. Surah Al-Ankabut 29: ayat 61 dan 63
3. Surah Luqman 31: ayat 25
4. Surah Az-Zukhruf 43: ayat 87-88